Phase 3B, SCF 30, 2, Phase 3B-2, Sector 60, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 160062